Privacy Policy

Hotel Brasserie Verhoeven Privacy-statement

Hotel Brasserie Verhoeven streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via de HBV-website aan Hotel Brasserie Verhoeven verstrekt, worden door Hotel Brasserie Verhoeven verwerkt conform de huidige privacy-wetgeving. De persoonsregistratie, waarin uw persoonsgegevens verwerkt worden is, indien noodzakelijk, aangemeld bij de toezichthoudende autoriteit. Vragen omtrent deze aanmelding kunt u richten aan info@hotelbrasserieverhoeven.nl

Gezondheidsverklaring i.v.m. Corona (COVID-19)

Wanneer u een tafel of kamer boekt bij Hotel Brasserie Verhoeven verklaart u geen last te hebben van verkoudheid, griep of andere verschijnselen van het COVID-19 virus. Denkt u dat u besmet bent met het coronavirus of ervaart u klachten, zoals koorts, hoesten, keelpijn of neusverkoudheid dan is het advies om thuis te blijven en zijn wij genoodzaakt u de toegang tot ons restaurant te weigeren.

Doel van verwerking persoonsgegevens

Op de HBV-website wordt u de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden naar Hotel Brasserie Verhoeven, zodat Hotel Brasserie Verhoeven u informatie kan doen toekomen of contact met u kan opnemen. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail-adres worden uitsluitend verwerkt voor contact-doeleinden van Hotel Brasserie Verhoeven en worden derhalve niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt. Hotel Brasserie Verhoeven streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Partners of andere partijen waarmee Hotel Brasserie Verhoeven mogelijk samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Hotel Brasserie Verhoeven is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig doen of nalaten van deze partners of andere partijen waar Hotel Brasserie Verhoeven mee samenwerkt, dat in strijd is met de geldende privacy-wetgeving

 

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door Hotel Brasserie Verhoeven verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Tevens kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens door Hotel Brasserie Verhoeven voor het genoemde doel intrekken.

E-mail: info@hotelbrasserieverhoeven.nl

Slogan